အရင္အပါတ္က တင္ေပးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမွာ အမွားတခ်ိဳ႕ ပါသြားလို႔ ျပန္တင္ေပးထား ပါတယ္။

Chapter-2 မွာ ဒါေတြ သိထားရပါမယ္။


• Point ႏွစ္ခုၾကား Midpoint ဘယ္လိုရွာမလဲ။

• Non-vertical line တစ္ခုရဲ့ slope ဆိုတာဘာလဲ။

• Line segment တစ္ခု၏ အလ်ားကို distance formula နဲ႔ ဘယ္လိုရွာမလဲ။

• Line equation ဘယ္လိုရွာမလဲ။… ဆိုတာေတြကို သိရပါမယ္။


Chapter-3 နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး


• Exponent ဆိုတာ ဘာလဲ။

• Rules for Exponent

• Radical ဆိုတာဘာလဲ။

• Rules for radicals

• Rationalize ျပဳလုပ္ျခင္း

• Exponential Equations စတာေတြကို သိရွိနားလည္ ထားရပါမယ္။


ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ၿပီဆိုရင္ ေပးထားတဲ့ ေမးခြန္းကို အလြယ္တကူ ေျဖဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျဖမ်ားကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ နားမလည္ပါက mail ပုိ႔ၿပီးေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္လပါတ္ေတြ အတြက္လည္း ဆက္လက္ၿပီး တင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၀-တန္းအတြက္လည္း ဆက္လက္ တင္ေပး သြားပါ့မယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး အခက္အခဲမရွိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါေစ။


အေျဖ Photobucket

ဒီတပါတ္ sample question ေလးတစ္စံု တင္လိုက္ပါတယ္။

ဒီလပါတ္ စာေမးပြဲမွာ အခ်ိဳ႕က Chapter 2 နဲ႔ Chapter 3 အခ်ိဳ႕ကေတာ့ Chapter 3 ပဲေမးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေပၚမွာ မူတည္လို႔ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဘာပဲေမးေမး အဆင္ေျပရေအာင္ ေလ့က်င့္ဖို႔ ႏွစ္ခန္းလံုး အႀကံဳး၀င္တဲ့ sample question တစ္စံု တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

၉-တန္း (grade-10) အတြက္ပါ။ 45min မဟုတ္ပဲ 90min ေမးခြန္းပါ။ ေက်ညက္စြာ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား အတြက္ ကေတာ့ အလြယ္တကူပဲ ေျဖဆိုႏိုင္မွာပါ။ ႀကိဳးစားၿပီး ေျဖဆိုၾကည့္ပါလား။

ဒီ post ကိုဖတ္မိတဲ့ ျပင္ပ ေက်ာင္းသားမ်ား (သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို ေလ့က်င့္ေစလိုတဲ့ မိဘမ်ား) လည္း ေျဖဆိုၿပီး အေျဖမ်ားကို စစ္ေဆး ေပးေစလိုတယ္ဆိုရင္ အျဖလႊာမ်ားကို scan ဖတ္ၿပီး email ကေန ေပးပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေပးပို႔ရမယ့္ mail ကေတာ့ minnthureinmyaing@gmail.com ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးၿပီးရင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖမ်ားကိုေတာ့ ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ တင္ေပးပါ့မယ္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး ေအာင္ျမင္ထူးခၽြန္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာာင္းလိုက္ပါတယ္။

ဂ်ဴလိုင္လပါတ္ စာေမးပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ ေမးခြန္း Photobucket
Coordinate Geometry မွာ point ေတြကို coordinate ျပင္ညီေပၚမွာ ေနရာခ်သတ္မွတ္ပါတယ္။ ပံုကိုၾကည့္ပါ။


အလ်ားလိုက္ ၀င္႐ိုးကိုေတာ့ X-axis လို႔ေခၚပါတယ္။ ေဒါင္လိုက္၀င္႐ိုးကိုေတာ့ Y-axis လို႔ေခၚပါတယ္။ X-axis နဲ႔ Y-axis တို႔ျဖတ္သြားတဲ့ အမွတ္ကိုေတာ့ မူလမွတ္ (Origin) လို႔ေခၚပါတယ္။ X-axis နဲ႔ Y-axis တို႔ ပိုင္းျဖတ္ရာက ျပင္ညီမွာ အပိုင္းေလးပိုင္း (Quadrant) ျဖစ္လာပါတယ္။ လက္ယာဘက္ အေပၚဆံုးေထာင့္ အပိုင္းကို Quadrant-1 လို႔သတ္မွတ္ၿပီး နာရီလက္တံ ေျပာင္းျပန္လည္သည့္ အတိုင္း Quadrant ေတြကို အစဥ္လိုက္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

Coordinate ျပင္ညီေပၚမွာ အမွတ္တစ္ခုရဲ့ တည္ေနရာကို X-axis ေပၚရွိအမွတ္နဲ႔ Y-axis ေပၚရွိ အမွတ္တို႔ ဆံုရာေနရာကို ေအာက္ပါအတိုင္း order pair နဲ႔သတ္မွတ္ပါတယ္။

The slope of a non-vertical Line

If a line L passes through the points (x1,y1) and (x2,y2), then the slope of the line L can be calculated by the formula

ေဒါင္လိုက္မဟုတ္တဲ့ line ေတြမွာ ေလွ်ာက္ေစာက္ (slope) လို႔ေခၚတဲ့ မတ္ေစာက္မႈကို အထက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ညီမွ်ခ်င္းႏွင့္ တြက္ယူႏိုင္ပါတယ္။


Chapter 2 ကအခုမွ ေရးေနရေပမယ့္ အားလံုးသင္ၿပီးေလာက္ပါၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေလ့က်င့္စရာေမးခြန္းေတြ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ေပးထားတဲ့ link ေတြမွာ ဆြဲလိုက္ပါ။

1.ေလ့က်င့္ရန္ ေမးခြန္း Photobucket

2.မွတ္ရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ Photobucket

3. ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမ်ား Photobucket